Freitag, 13. Juli 2012

Raspberry Pi LEGO Case

Hier mein LEGO-Case für den Raspberry-Pi:
Keine Kommentare: